Algemene voorwaarden Schonewillefotografie

En dan nog even dit

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Schonewillefotografie.  STNL Algmene Voorwaarden Schonewillefotografie

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Schonewillefotografie  worden aangepast.

Auteursrechten & Publicaties

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Schonewillefotografie. Een uitzondering is hierop digitale bestanden die zijn gekocht. Bij  publiciteitsfoto’s  is naamsvermelding ten allen tijden verplicht. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Schonewillefotografie

 

prijswijzigingen

Offertes zijn geheel via de prijzen die in de informatiebrochure staan vermeld of op de site van Schonewillefotografie. Al probeer ik maar 1x per jaar prijswijzigingen door te voeren  door verhoging (inkoop)kosten en belastingen, ik ontkom er jammer genoeg niet aan. Prijzen zijn dan ook altijd volgens de nieuwste prijslijst die op te vragen is of op de site staat.

Annulering door fotograaf

Door onvoorziene ernstige omstandigheden, ziekte of overmacht kan de fotograaf een (trouw)reportage afzeggen. Als het nog enigszins en menselijkerwijs nog mogelijk is zal ik desgewenst samen met u zoeken naar een oplossing. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren uit het eigen netwerk. Is er een oplossing/vervanging  gevonden. Dan zal dit ten allen tijden onder zijn/haar prijzen en voorwaarden gaan en gaat u een overeenkomst met deze fotograaf aan.